⚖️ Texnikumda navbatdagi “Huquqiy savodxonlik” mashgʻuloti maxsus fan oʻqituvchisi B.Mavlonov tomonidan olib borildi.
📌 Mashgʻulotda «Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi taʼlim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 10 iyundagi 359-son qarorining taʼlim tuzilmasi sifatida tuzilmasi, oʻquv yuklamalarini hisoblash, oʻquv jarayonini rejalashtirish, akademik mobillik va kreditlarni tan olish, oʻquvchilarni roʻyxatga olish, oʻqishdan chetlatish, qayta tiklash, kursdan-kursga oʻtkazish va boshqa shu kabi mavzuga aloqador masalalar texnikum oʻqituvchilari tomonidan atroflicha oʻrganib chiqildi.

Ulashing: